Plac zabaw

Plac zabaw

Regulamin “Jagodowy domek”

1) Doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu (cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00)

2) Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku obowiązującego w jagodowym domku.

3) W całym domku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, Goście są proszeni, aby palić na zewnątrz.

4) Nocowanie w domku osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że uzgodniono tą kwestię z właścicielem.

5) Osoby odwiedzające Gości są zobowiązani opuścić posesję do godz. 22.00.

6) W trakcie pobytu sprzątanie odbywa się samodzielnie przez Gości (wszystkie niezbędne środki są na wyposażeniu domku).

7) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości.

8) Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków, zachowujących się agresywnie, wynajmujący ma prawo wymówić domek w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej wpłat.

9) W domku należy chodzić w obuwiu zmiennym.

10) Do dyspozycji Gości jest bezpłatny parking, wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności na aucie, dokonane przez osoby trzecie.

11) Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np: dzieci)

12) Gość powinien powiadomić wynajmującego o wystąpieniu szkody lub jej stwierdzeniu.

13) Za pobyt gościa poza gospodarstwem domowym właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

14) Gość powinien używać domku zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

15) Zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych, poza znajdującymi się w domku.

16) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za braki przejściowe w dostawie prądu, wody, telewizji, internetu.

17) W domku jak i na terenie obiektu jest dostęp do internetu Wi-Fi, domek posiada system alarmowy.

18) Przed wyjściem z domku prosimy o zamknięcie okien.

19) Jeśli pobyt zostanie skrócony przez Gościa, fakt ten nie upoważnia go do zwrotu pozostałej kwoty.

20) W przypadku przyjazdu ze zwierzętami domowymi, fakt ten należy ustalić przed przyjazdem z wynajmującym.

21) Wszelkie spory powstałe pomiędzy Gościem a właścicielem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.